เทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @HATYAI 2019

เทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ@หาดใหญ่ (International Balloon Festival @ Hat Yai)

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบกับบอลลูนจากประเทศต่างๆ จำนวน 12 ลูก

เดินทางมาจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ประกอบด้วย Normal Shape 4 ลูก Special Shape 8 ลูก และ Mini Balloon 3 ลูก กิจกรรมภายในงาน ช่วงเช้า (เวลา 6.00-8.00 น.) – Morning Free Flight การบินบอลลูนเพื่อสร้างกระแสและเชิญชวนให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมงาน – Balloon Tethering การลอยบอลลูนในจุดที่กำหนด จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ – Walk-in Balloon เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าไปเรียนรู้โครงการภายในลูกบอลลูน โดยมีนักบินบอลลูนให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและเกร็ดความรู้ต่าง ๆ – Balloon Display เป็นการลอยบอลลูนภายในสนามเพื่อสร้างสีสันกับกิจกรรมแชะแชร์ ช่วงเย็น (เวลา 17.00-22.00 น.) – Balloon Night Glow กิจกรรมไฮไลท์ของงาน เป็นการโชว์บอลลูนประกอบแสง สี เสียง ที่น่าตื่นตาตื่นใจ – Balloon Tethering การลอยบอลลูนในจุดที่กำหนด จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ – Walk-in Balloon

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าไปเรียนรู้โครงการภายในลูกบอลลูน โดยมีนักบินบอลลูนให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและเกร็ดความรู้ต่าง ๆ – Balloon Display เป็นการลอยบอลลูนภายในสนามเพื่อสร้างสีสันกับกิจกรรมแชะแชร์ – การจำหน่ายอาหารและกิจกรรมการแสดงบริเวณหน้าสนามกีฬา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม TAT Contact Center โทร. 1672 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท. สำนักงานหาดใหญ่ โทร. 0 7423 1055, 0 7423 8518, 0 7424 3747

ใส่ความเห็น