BANDEE HATYAI EP.16 เลือกผู้รับเหมาให้บ้านสร้างใหม่ แบบไหนดี

วิธีเลือกผู้รับเหมาสร้างบ้าน ทำหลังคา สร้างหลังคาบ้านใหม่

สร้างบ้านใหม่ เลือกผู้รับเหมาอย่างไรดี

การจะสร้างบ้านใหม่สักหลัง สิ่งที่จะทำให้บ้านสร้างใหม่ออกมาดีได้นั้นต้องประกอบด้วยหลายสิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพื้นที่ให้พร้อม การติดตั้งหลังคา มุงหลังคาบ้าน การใช้วัสดุคุณภาพดี และที่สำคัญฝีมือการก่อสร้างของช่างผู้รับเหมาต้องได้มาตรฐาน      นั่นแปลว่าการคัดเลือกหาผู้รับเหมาเป็นเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะมีผลต่อความสมบูรณ์ของบ้านสร้างใหม่ตามที่เราคาดหวังไว้   ที่สำคัญเราจะต้องพูดคุยติดต่อกับผู้รับเหมาและทีมช่างอย่างน้อย 3-6 เดือน หรืออาจจะ 1 ถึง 2 ปีตลอดระยะเวลาการก่อสร้างบ้านใหม่ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจคัดเลือกหาผู้รับเหมา หาช่างหลังคา จึงควรพิจารณาข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้งานก่อสร้างบ้านใหม่ราบรื่นเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี รวมทั้งช่วยป้องกันปัญหาความยุ่งยากที่อาจเกิดขี้นตามมาในภายหลังด้วย

1. ช่างผู้รับเหมา ต้องเชี่ยวชาญงานก่อสร้างบ้านใหม่
ช่างผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละรายมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างแตกต่างกัน ตั้งแต่งานก่อสร้างที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักอย่างเช่น อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) หรือ อพาร์ทเมนต์ขนาดเล็กให้เช่า ไปจนถึงงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนของโครงสร้างและงานระบบอาคาร   จำพวกอาคารสูง ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ

ดังนั้น การเลือกหาช่างผู้รับเหมา หาช่างหลังคา มาสร้างบ้านใหม่ซึ่งนอกจากพื้นฐานเรื่องความแข็งแรงแล้ว ยังมีรายละเอียดในส่วนต่างๆ ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะงานตกแต่งปิดผิวเพื่อความสวยงาม  นอกจากนี้ ควรพิจารณารูปแบบงานโครงสร้างที่ถนัดด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงสร้างเหล็ก หรือ โครงสร้างไม้  เนื่องจากมีวิธีการสร้างบ้านเฉพาะทางแตกต่างกันไป  รวมถึงงานติดตั้งหลังคาก็เช่นกันหากเราเลือกหาผู้รับเหมาได้ดี ปัญหาระหว่างการก่อสร้างและการใช้งานหลังจากนั้นก็จะน้อยลงตามไปด้วย

2. ช่างผู้รับเหมามีผลงานให้ดูจริง ตรวจสอบได้ มีคนรับรอง
เมื่อเราติดต่อหาผู้รับเหมาแต่ละรายได้แล้ว  ก่อนตัดสินใจเลือกและลงมือเซ็นสัญญา เราควรขอดูผลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมา อาจเป็นแฟ้มรูปภาพสะสมผลงาน หรือขอดูผลงานบ้านที่สร้างใหม่เสร็จแล้ว  โดยสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้จากเจ้าของบ้านที่เคยใช้บริการมาก่อน  วิธีนี้เป็นวิธีที่มีโอกาสจะได้ผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ และมีผลงานดี  เพราะมีคนช่วยการันตีผลงานให้  และช่วยเล่ารายละเอียดการทำงานของผู้รับเหมารายนั้นว่าเป็นอย่างไร ช่างถนัดงานอะไรบ้าง มาตรฐานงานก่อสร้างของช่างอยู่ในระดับไหน มีวิธีการทำงานเพื่อควบคุมเวลา คุณภาพงาน และงบประมาณอย่างไร  ทำงานเรียบร้อยมีระเบียบหรือไม่  มีการรับประกัน ผลงานหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วอย่างไรบ้าง  รวมไปถึงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอะไรระหว่างก่อสร้างบ้าง  เราจะได้เตรียมตัวรับมือเอาไว้ตั้งแต่ต้น

3. ช่างผู้รับเหมา มีทัศนคติในการทำงานตรงกับเรา
โดยปกติเมื่อเราอยู่ในระหว่างเจรจาติดต่อหาผู้รับเหมาก่อนตัดสินใจเลือก เราสามารถพูดคุยกับผู้รับเหมา 2-3 รายได้ เพื่อพิจารณาดูทัศนคติในการทำงาน  และดูว่าผู้รับเหมามองเห็นภาพงานก่อสร้างเป็นภาพเดียวกันกับเราหรือไม่  โดยพูดคุยตกลงกันในเรื่องแนวทางการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน เงื่อนไขของแต่ละฝ่าย รวมทั้งราคาค่าก่อสร้างด้วย

4. ช่างผู้รับเหมา มีมาตรฐานในการทำงาน
สำหรับมาตรฐานในการทำงานของผู้รับเหมานั้น เจ้าของบ้านสามารถสังเกตได้ตั้งแรกเริ่มติดต่อนัดหมายทั้งการพูดคุย การรักษาคำพูด ตรงต่อเวลา ความแม่นยำในข้อมูล รวมไปถึงการนำเสนอเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “เอกสารเสนอราคาค่าก่อสร้างบ้านใหม่” ซึ่งช่างผู้รับเหมาอาจจัดทำขึ้นเองทั้งหมด หรือกรอกในฟอร์มเอกสารราคากลาง (BOQ : Bills of Quantity) ที่เจ้าของบ้านเตรียมไว้ “เอกสารสัญญาว่าจ้าง” ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการแบ่งงวดงาน และเงื่อนไขในการว่าจ้างต่าง ๆ ตลอดจนการรับประกันผลงานหลังจากก่อสร้างบ้านใหม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ควรมีเอกสารแผนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ รวมถึงรายชื่อผู้ประสานงานและทีมงานก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โฟร์แมน หัวหน้าช่าง) ด้วย เอกสารทั้งหมดนี้แสดงถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในการทำงานที่จะช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเลือกหาผู้รับเหมารายไหน โดยจะถูกใช้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ราคาค่าก่อสร้างบ้านใหม่ที่ผู้รับเหมาเสนอมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการพิจารณา ซึ่งหากยังอยู่ในงบประมาณที่ควบคุมได้ แนวทางที่กล่าวมาจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจคัดเลือกหาช่างผู้รับเหมาที่เหมาะสม เพื่อให้งานก่อสร้างบ้านใหม่ราบรื่นและเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ตั้งใจ ในส่วนของงานทำหลังคาบ้านก็เช่นกัน นับเป็นจุดที่สำคัญของบ้าน หากใช้คุณภาพของวัสดุที่ดี แต่ฝีมือผู้รับเหมาช่างหลังคา ในการติดตั้งหลังคาไม่ได้มาตรฐานก็อาจส่งผลต่อปัญหาหลังคาตามมาได้ในอนาคต  เช่น  หลังคารั่วซึม  เป็นต้น  สำหรับลูกค้าที่ต้องการมุงหลังคาสำหรับบ้านใหม่  

คำแนะนำในการคัดเลือกผู้รับเหมาต่างๆ ต่อไปนี้

1. ควรดูจากผลงานที่ผ่านมาในอดีต ให้ทางผู้รับเหมาพาไปดูผลงานในอดีตพาชมงานไม่ปิดบังได้โดยอาจจะได้คุยกับเจ้าของบ้านที่เคยทำกับผู้รับเหมารายนั้นให้ผู้รับเหมาแจ้งเบอร์โทรลูกค้าที่เคยใช้บริการอย่างน้อย 6-10 ชื่อเพื่อทำการโทรสอบถามงานที่ผ่านมา

2. ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มากๆ นอกจากจะรู้ปัญหาได้ดีแล้วยังสามารถให้คำแนะนำต่างๆ ได้อีกด้วย

3. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ควรมีสำนักงานตั้งอยู่ จดทะเบียนถูกต้องสามารถตรวจสอบได้

4. หารายชื่อเพื่อติดต่อหลายๆ รายเพื่อทราบการราคาเบื้องต้น

5. หาผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงาน เช่น งานไม้หาช่างไม้ งานเหล็กก็หาช่างเหล็กงานก่อฉาบก็หาช่างก่อฉาบ เนื่องจากผู้รับเหมาแต่ละเจ้าจะชำนาญไม่เหมือนกัน

6. ผู้รับเหมาต้องมีทีมงานพร้อม เช่น มีวิศวกร มีสถาปนิค ร่วมปฏิบัติงานอยู่จริงนอกจากนี้ควรมีทีมงานเพื่อสนับสนุนงานในด้านต่างๆ เช่น มีเจ้าหน้าที่จัดซื้อมีช่างในทีมหลากหลาย และควรมีคลังเก็บวัสดุ อุปกรณ์มีที่อยู่ให้คนงาน

7. ควรจ้างผู้รับเหมาที่สามารถปฏิบัติงานเสร็จได้ตามกำหนดเวลาที่ชัดเจนมีแผนงานประกอบระยะเวลาที่สามารถทำเสร็จได้ในเวลาที่กำหนด

8. ควรสอบถามว่าจะใช้ผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดหรือไม่ไม่ควรจ้างผู้รับเหมาที่ใช้ผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดในการสร้างบ้านเพราะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง งานอาจจะไม่ดี ควรทราบชื่อผู้รับเหมาช่วงที่รับงานต่อและควรตรวจสอบการได้รับการชำระเงินจากผู้รับเหมาหลักด้วย

9. ให้ผู้รับเหมาทำการประเมินราคาเป็นลายลักษณ์อักษร ควรเทียบหลายๆ เจ้าแต่ผู้รับเหมาที่เสนอราคาต่ำสุดก็อาจจะไม่ใช่ผู้รับเหมาที่ดีสุดควรดูรายละเอียดของงาน อาจจะทิ้งงานได้ถ้าขาดทุนเพราะเสนอราคาต่ำอยากได้ งาน แต่ทำจริงๆ ทำไม่ได้

10. ผู้รับเหมาควรมีการประกันผลงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นการประกันในตัวโครงสร้าง ประกันในวัสดุก่อสร้าง หรือผลงานการสร้างต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เจ้าของบ้านว่างานได้ทำไปแล้วจะได้รับการประกันเมื่อเกิดความเสียหายจะได้รับการดูแลภายหลัง

11. ผู้รับเหมารายที่จะคัดเลือกมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงหรือเปล่าการบริหารงานการทำงานก่อสร้างที่ผ่านมาทำให้สถานะทางการเงินดีขึ้นหรือแย่ลง

12. ถามผู้รับเหมาว่ารับงานกี่ที่ในตอนนี้ผู้รับเหมารับงานเยอะมากไปก็จะมีโอกาสที่จะทำงานได้ไม่ดี

13.สำหรับ ผู้รับเหมาถ้าเป็นบริษัทรับสร้างบ้านถ้าอยู่ในสมาคมที่มีการรับรองได้จะมั่นใจได้มากกว่า ประสบการณ์ระยะเวลาในการก่อตั้งก็เป็นสิ่งสำคัญ


ใส่ความเห็น