Smart Interview – LOMOSONIC

ในวันที่ความคิดถึงไม่ได้เป็นเพียงประกายไฟที่ไร้เชื้อ ความบังเอิญอาจพามันไปจุดไฟทำร้ายใคร อดีตได้กลบฝังความสัมพันธ์ไปนานแล้ว …. แต่ก็เก็บไว้ดิ เท่ๆ อย่างเรา

Read more