ประกาศวันหยุด 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


ภาพจาก ทวิตเตอร์ @ThanawatLive

ภาพจาก Lillian SUWANRUMPHA / AFP
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 โดยให้เป็นวันหยุดราชการ ตามที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยจะให้มีผลบังคับใช้ปีนี้
โดยเป็นการรับสนองพระบรมราชโองการ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามที่เคยถือปฏิบัติมา และให้เป็นวันหยุดราชการ  สำหรับวันที่ 12 สค.ก็เป็นวันหยุดเหมือนเดิม เพราะเป็น “วันแม่แห่งชาติ”

ใส่ความเห็น