๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


——————————————————————-
ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย
ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย
ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ
——————————————————————-
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร นักจัดรายการ พนักงาน สมาร์ท เรดิโอ

ใส่ความเห็น